Sigma Gamma Rho Gold Gorgeous Velour Blanket

$75.00 $55.00
Free Shipping!

Gorgeous Velour blanket. 56x46 inch