• Zeta Phi Beta Gorgeous Hexagon Chain

    $50.00 $40.00

    Very gorgeous piece!